เมื่อ 12/08/2560 พ.ท.โกวิท สังขนครา ผบ.ร.2 พัน.3 รอ. ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าว วันพ่อ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ.แปลงเกษตรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร.2 พัน.3 รอ. โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกข้าว (ดำนา ) จำนวน 2ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายทหาร นายสิบ ครอบครัว มีนายธีระวัฒน์ อ่อนสำลี หน.วนอุทยานเขาใหญ่(เขาอีโต้) นายสมพร เรืองโรจน์ หน.สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี นายวิรุณ ศรีหาวงศ์ ผญ.บ้านหมู่ที่ 14 ต.บ้านพระและนายสมเดช สีดา ผญ.บ้านหมู่ที่ 11 ต.ดงขี้เหล็ก มีผู้เข้ากิจกรรมจำนวน 100 นาย