เมื่อ 27/08/2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ กิจกรรรม" ปั่นชมตะวัน หัศจรรย์เขื่อนดิน" ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อ.เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบไปด้วย 5 จังหวัดได้แก่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ปั่นจักรยานแรลลี่ เพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละจังหวัด ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ชื่นชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คลองครุของกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิมากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมทำกิจกรรม csr ที่จะเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อสังคม กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเส้นทางการท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆทั้งสิ้น 8 เส้นทางซึ่งแต่ละเส้นทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป โดยในวันนี้เป็นเส้นทางที่ 7 จังหวัดปราจีนบุรีเชื่อมโยงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 80 กิโลเมตร ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน จะได้ปั่นจักรยานแรลลี่ เริ่มจากแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร กองพันปราจีนบุรี ศาลสมเด็จพระนเรศวร เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนและนครนายก เชื่อมต่อไปยังเส้นทางผ่านจังหวัดนครนายก อ่างเก็บน้ำวังบอน ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เข้าสู่เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ซึ่งนักปั่นจักรยานจะได้รับประสบการณ์สุดประทับใจ และสามารถเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไปในอนาคต ได้เป็นอย่างดี โดย น.ส.ชลชา บุญโต ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมต่อท่านประธานในพิธี