เมื่อ 29/07/2560 ร.2 พัน.3 รอ. ปิดกองพันวิ่งและประชาชนที่อาสามาร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 แล้วยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกายของกำลังพลอีกด้วย โดยมี ผบ.ร.2 พัน.3 รอ. เป็นประธานในพิธี