เมื่อ 09/08/2560 ร.2 พัน.3 รอ. ร่วมกับ กอ.รมน. จ.ปราจีนบุรี และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จ.ปราจีนบุรี ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.60 ณ สนามยิงปืนทราบระยะ ร.2 พัน.3 รอ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน